CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

 • Sử dụng trong vòng 07 ngày đầu nếu máy có lỗi phần cứng, Quỳ khách hoàn toàn có thể đến SIN LAPTOP để đổi lấy máy khác hoặc hoàn lại tiền.


  • Sau 07 ngày đầu sử dụng, quý khách cảm thấy không phù hợp với nhu cầu thì có 2 cách sau:


    Cách 1: Đổi lấy máy khác cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của quý khách, SIN LAPTOP xin cam kết sẽ phục vụ cho quý khách hoàn toàn miễn phí.

    Cách 2: Lấy lại tiền, phí quý khách phải bù lỗ cho SIN LAPTOP là 10% giá trị của máy khi mua.